MVP - Most Valued Partner

Från verkstad till verksamhet

Syftet med vårt MVP-verktyg är enkelt: Hjälp ditt företag att växa och uppnå de mål du satt upp. Vi på PPG arbetar för att leverera de mest omfattande utbildningarna, verktygen och tjänsterna till våra kunder för att hjälpa dem att vända utmaningarna i branschen till möjligheter att vinna. Med vår MVP-verktygslåda erbjuder vi våra kunder en rad verktyg och tjänster samt samarbetar med dem för att analysera företaget och hitta områden för förbättringar. Vi är övertygade om att de mest framgångsrika företagen inte hamnade där de är genom att bara göra på samma sätt som de alltid gjort, utan genom att ständigt förbättra det de gör och hur de gör det - helt enkelt genom att jobba smartare. 

Läs eller ladda ner vår MVP-broschyr här


Detta är vad andra säger om sina MVP-upplevelser

"Jag är övertygad om att många verkstäder skulle ha nytta av att arbeta med olika MVP-verktyg, där man börjar med en grundlig analys av verkstaden. För vår del har vi uppnått mycket goda resultat genom att informera våra medarbetare om alla analyser och resultat. Vi är alla på samma sida och arbetar mot ett gemensamt mål." Daniel Fransson, VD på Atracco Auto AB

Läs hela artikeln om Atraccos upplevelser med MVP här.

Våra kunder är mycket positiva till MVP – för det fungerar. De kan både se och mäta de positiva skillnaderna av de åtgärder som vid tas på deras reparationsverkstäder." Försäljningschef Anders Zirath, Carsystem Sweden AB

Läs hela artikeln om Carsystems upplevelser med MVP här

Nedan kan du läsa mycket mer om vad vi kan erbjuda. Alla MVP-lösningar är skräddarsydda till varje kund, så låt oss hjälpa dig att ta din verkstad till nästa nivå. 

StatusrapportMagkänslan är inte det som ska styra när du fattar beslut om framtiden för ditt företag. Därför är det första steget i alla MVP-utvecklingsplaner en statusrapport där all nödvändig information samlas om hur ditt företag och dina medarbetare presterar. Det är bara genom att veta var du har dina svaga punkter som vi kan ta fram en plan för maximal förbättring. 

Tillsammans går vi igenom alla sidor i ditt företag:

 • Hur ser den ekonomiska situationen ut för ditt företag?
 • Hur fungerar produktionen på verkstadsgolvet?
 • Hur ser status ut för de administrativa arbetsuppgifterna och ledarskapet i ditt företag?

Genom att jämföra dina data med referensvärdena i vår databas kan vi identifiera både dina svagheter och dina styrkor, för att så småningom öka din lönsamhet genom att ta fram planer för förbättringar baserade på analysen.

Att driva ett LEAN-företag

Att reparera fordon innebär stora utmaningar och många verkstäder har redan svårt att vara lönsamma. Priserna pressas, förarlösa bilar kommer snart att vara en vanlig syn på vägarna, vilket leder till att färre reparationer behövs, till lägre priser. När verkstäderna blir alltmer pressade blir definitionen på framtidens vinnare de som gör samma antal reparationer till lägre kostnader utan kompromisser. 

Att införa LEAN i ditt företag innebär: 

 • Lägre kostnader genom effektivare arbetssätt
 • Kortare tid på varje reparation för att därigenom öka antalet reparationer i veckan.
 • Förmågan att ständigt förbättra din verkstad och identifiera sätt att spara tid och pengar.

I en bransch där priserna ständigt sänks är effektivitet det enda sättet att hålla sig i framkant. LEAN ger den möjligheten.

ProcessManager

Det välkända IT-systemet ProcessManager är ett oumbärligt verktyg för att effektivt sköta ditt företag. ProcessManager hjälper dig inom alla områden i verksamheten. Dina kunder bokar reparationer direkt i systemet, upphämtningar ordnas automatiskt och systemet skapar automatiskt fakturor. Dessutom ger ProcessManager dig en smidig reparationsprocess genom att automatiskt beställa material när det tar slut samt spårar resultaten inom alla delar i din verkstad - för att hjälpa dig sköta den så bra som möjligt. 

Med ProcessManager:

 • Lägger du mindre tid på administrationen. 
 • Vet du att de produkter som behövs alltid finns på lager.
 • Vet du exakt hur mycket tid, material och andra kostnader som läggs på varje reparation.

ProcessManager gör det möjligt för användaren att arbeta smartare, vilket leder till en sund verksamhet. 

Teknisk granskning

Rätt verktyg är ibland avgörande för att få bästa möjliga resultat, och det har betydelse, oavsett om ditt mål är att öka lönsamheten, få kortare reparationstider eller högre kvalitet på dina reparationer. Den tekniska granskningen gör en detaljerad analys av lackerings- eller reparationsområdet i verkstaden och granskar alla relevanta områden som t.ex. reparationsprocessen, den utrustning som används och arbetsstandarder samt utvärderar medarbetarnas kompetens. Granskningen blottar förbättringspotential som:

 • Information om den senaste generationen avancerade reparationsprocesser för att förbättra arbetsmetoder. 
 • Ökad effektivitet genom att hitta bristfälliga rutiner i reparationsprocesserna.
 • Kortare processtid.

Det är bara genom att utnyttja de senaste och bästa verktygen och metoderna som verkstaden kan ligga i framkant på marknaden. Den tekniska granskningen hjälper dig att ta täten. 

Företagsseminarier

Vi tror starkt på att vi genom att investera i ökade kunskaper kan hjälpa våra kunder att växa, bli starkare, bättre och driva deras företag framåt. För att göra det har vi tagit fram en serie seminarier om ledarskap och hur man hanterar verkstaden som leds av de bästa specialisterna inom varje område. Enbart hårt arbete räcker inte längre för att konkurrera på dagens marknad, istället krävs både hårt arbete och smart arbete. Därför erbjuder vi utbildningar inom flera ämnen:

 • Hur man motiverar medarbetare och leder förändring. 
 • Kontinuerlig utveckling av effektivare arbetsmetoder. 
 • Spårningsutveckling för alla relevanta resultatindikatorer i din verksamhet, så att du vet exakt hur det går.

Låt oss arbeta tillsammans för att få ditt företag att växa.

Verkstadsuformning

Det kommer inte som någon överraskning för någon som arbetar i en verkstad att det är tidsödande att flytta runt bilar på golvet; tid som inte kan faktureras. Beroende på hur verkstaden är planerad kan många timmar varje dag sparas genom att optimera hur mycket, hur långt och hur ofta bilarna måste flyttas på golvet. Vi erbjuder våra kunder:

 • Unik verkstadsutformning som designas särskilt för din verkstad och som optimerar din arbetsdag.
 • Du får en 3D-ritning med vårt förslag innan ombyggnationen påbörjas.
 • Använd alla tillgängliga arbetstimmar på reparationer och öka antalet fakturerade timmar. 

Kort sagt: genom att optimera flödet av bilar minskas bortkastad tid, som annars skulle inneburit förlust av både tid och pengar.

 


 

Kontakta


Stephen Booty
Business Development Manager
PPG Scandinavia

Mobil: +46 725218899
e-post: Booty@ppg.com