PPG_EnvironmentalPolicy_1920x620_V3.jpg

EHS-politik

En hållbar värld, ett hållbart PPG®

Vi på PPG teamet anser att miljömässig hållbarhet först och främst handlar om att vara ett framgångsrikt företag. Vi gör det vi gör för att se till att vårt företag är framgångsrikt och finns kvar, vilket är till fördel för våra kunder, leverantörer, aktieägare, anställda och grannar. Men vi arbetar också på ett sätt som helt medvetet hjälper till att säkerställa att ekonomin, miljön och samhället lever och är motståndskraftiga. Vi anser att dessa två synsätt på hållbarhet, att vårda varumärket PPG och att vårda världen, inte utesluter varandra utan hänger nära samman.

Vi letar ständigt efter sätt att förbättra både vår egen och våra kunders och leverantörers påverkan på miljön. Vi mäter oss själva aktivt mot ett antal viktiga miljöindikatorer och publicerar dessa varje år i en årsberättelse. Men vi mäter inte bara vårt arbete utan vi arbetar aktivt för att tillhandahålla mer hållbara produkter till våra kunder.

Inom billackeringsbranschen försöker vi aktivt förbättra våra kunders hållbarhetsresultat inom följande områden:

 • Minska utsläppen av lösningsmedel
 • Använda hållbara material
 • Minska energiförbrukningen
 • Minska avfallet

Exempel på detta är:

 • Envirobase® High Performance - minskar utsläppen av lösningsmedel
  med 93 % jämfört med lösningsmedelsbaserade baslackssystem
 • D8135 UHS Rapid Clear - ger en ugnstorkningstid på 10 minuter,
  vilket sparar tid och energi
 • DP3000 - världens första billackeringsprodukt som innehåller
  återvunnet material
 • T499 Envirobase Flocculating Agent - gör det möjligt för verkstäderna
  att rengöra och återvinna vattnet från rester av vattenburna rengöringsprodukter

Om du vill ha mer information om vårt arbete för ett hållbart företag och vill ladda ned vår senaste hållbarhetsrapport för företaget kan du klicka här