HÅLLBARA SKADEVERKSTADSLÖSNINGAR

LÅGENERGI-REPARATIONER

 

upp

UPPNÅ HÅLLBAR LÖNSAMHET

I en värld som kräver miljömässig hållbarhet och lönsamhet genomgår bilskadesbranschen en kraftfull omvandling. Den goda nyheten är att PPG SUSTAINABILITY CO₂NCEPT™ kan leverera båda. Det erbjuder en komplett uppgradering av verkstadsoptimering genom att framtidssäkra din verksamhet med innovativa produktlösningar och energibesparande processer, digitala verktyg samt tjänster och utbildning som ger lönsamhet och produktivitet i alla verkstadsavdelningar på ett hållbart och energieffektivt sätt.

Ett projekt som syftar till att hjälpa företag att minska energi, avfall och CO2 utsläpp under hela reparationsprocessen och i alla dagliga verkstadsaktiviteter.

VÅRA LÖSNINGAR PÅ DINA UTMANINGAR

Att skapa hållbar lönsamhet inom lackeringsindustrin genom synergier mellan effektiva processer, digitala verktyg, lågenergiprodukter och hållbara beteenden och processer för att driva en positiv miljöpåverkan.

ESG

ESG-rapport 2022


I mer än ett decennium har PPG arbetat med hållbarhetsmål – ESG mål som fokuserar på viktiga utmaningar för oss, för våra kunder och samhället i stort.


ESG* står för Environmental, Social and Governance och är ett sätt att analysera företag ur ett icke-finansiellt perspektiv. Företag har utvärderats mest utifrån ekonomiska värderingar, men ett företags verksamhet påverkar även miljön, dess anställda och samhället i stort. Hur effektivt ett företag leds är också avgörande för företagets hållbarhet över tid.
  

Från 2023 kräver EU att alla företag med fler än 250 anställda rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. Från 2026 kommer även mindre företag att vara skyldiga att göra årliga hållbarhetsredovisningar. Sedan vår första uppsättning hållbarhetsmål 2012 har vi fokuserat våra ansträngningar där vi kan göra störst inverkan.

Under det senaste året har vi sett över våra mål och utvecklat mer ambitiösa 2030-mål som ligger i linje med vår tillväxtstrategi.
 Se våra framsteg genom 2022 mot våra befintliga mål nedan, såväl som våra nya 2030-mål, som vi kommer att rapportera mot framåt. Vi kommer att fortsätta rapportera mot våra 2025-mål.

ESG* Svenska - Miljö (E), Socialt ansvar (S), Styrning (G)

Du kan ladda ner vår ESG-rapport här: 

Rapport i sammandrag

Rapporten i sin helhet

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra hållbara lösningar, eller har du en specifik förfrågan? Vi ser fram emot ditt meddelande!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.