MVP Business Solutions bidrar till att skapa konkurrensfördelar

“Våra kunder är mycket positiva till MVP – för det fungerar. De kan både se och mäta de positiva skillnaderna av de åtgärder som vidtas på deras reparationsverkstäder." Försäljningschef Anders Zirath , Carsystem Sweden AB

När PPG-distributören Carsystem Sweden AB (Carsystem) introducerades till PPGs MVP Business Solutions såg de direkt verktygens potential för kunderna: "Genom att arbeta med PPG och deras MVP-verktyg kan vi erbjuda värdefullt stöd till våra kunder och samarbeta med dem för att analysera deras affärsbehov och identifiera förbättringsområden", säger Anders Zirath från Carsystem. 

Efter den första introduktionen började Carsystem, med försäljningschefen Anders Zirath i spetsen, att arbeta med PPGs affärsutvecklingschef Stephen Booty för att introducera MVP-verktygen för Carsystems kunder. Kundprojekt identifierades och Carsystem fick en inbjudan till ett rundabordsmöte på PPG Nordics anläggning i Søborg, Danmark.

Försäljningschef Anders Zirath , Carsystem Sweden AB

Försäljningschef Anders Zirath , Carsystem Sweden AB

 

Enligt Anders Zirath var – och är – dessa möten mycket uppskattade av deltagarna. Rundabordsmötena hålls två gånger om året (när covid situationen gör det möjligt att hålla fysiska möten) och ger en unik möjlighet till sparring och nätverkande.  Verkstadsägare och -chefer uppskattar de öppna diskussionerna och att man utbyter erfarenheter och bästa praxis i branschen.


Identifierar flaskhalsar och ökar effektiviteten

Varje MVP-projekt är unikt, eftersom det är utformat för att ta itu med problemområdena och flaskhalsarna på den aktuella verkstaden, men framför allt handlar det om att öka effektiviteten och produktiviteten. Baserat på en individuell analys av verkstaden tar PPG fram en rapport som identifierar förbättringsområdena på verkstaden men det är upp till kunderna att välja vilken hjälp de vill ha. Vill de arbeta med det själva och få vägledning, eller föredrar de att få praktisk hjälp med att införa de förändringar som krävs för att öka produktiviteten.

"Vi kan stötta våra kunder på många olika sätt beroende på deras storlek och behov, förklarar Anders Zirath. Ibland behöver de analyser av material förbrukning och reparationskostnader, ibland förslag på hur verkstaden kan göras om för att skapa ett bättre arbetsflöde, eller hjälp med att identifiera och förbättra processer i och runt sprutboxen. Nyckeln till framgång är samarbete – mellan PPG, den aktuella kunden och oss själva."

 

MVP-verktygen är flexibla och effektiva – lämpliga för både större och mindre verkstäder

Som ett exempel nämner Anders Zirath att vissa kunder inte har Process Manager (digitalt planeringsverktyg från PPG), och de använder därför en iPad istället när de registrerar omarbeten. Verktyget är enkelt att använda; fem klick och de kan se vad deras omarbetning kommer att kosta dem. Ett annat lättillgängligt verktyg med stor inverkan för den enskilda verkstaden är 5S-verkstadsoptimeringen. 5S är ett system för att organisera en hel verkstad med fokus på att göra det enklare för de anställda att utföra sitt arbete. Det kan tyckas vara enkelt men det är effektivt.  Anders nämner som ett exempel en kund som fick igenom fler bilar efter en grundlig 5S av lackeringsverkstaden.


iAudit – ett nytt MVP-verktyg

För andra kunder kan en mer teknisk genomgång av verkstaden vara fördelaktigt. iAudit är en teknisk revision av en verkstad som utformats för att betona de tekniska områden som har störst förbättringspotential.

I en iAudit utvärderar en specialutbildad tekniker effektiviteten i hela verkstaden. Baserat på resultaten av iAudit-revisionen tar PPG fram en individuell handlingsplan för att säkerställa en ökning av verkstadens totala produktivitet och lönsamhet. För närvarande planerar PPG och Carsystem flera iAudits hos sina kunder under 2021.


Läs mer om PPG's MVP-verktyg här.