Med hjälp av PPG's MVP-verktyg har vi fått värdefulla insikter om siffrorna och kunnat optimera vårt arbetsflöde

- Daniel Fransson, VD på Atracco Auto AB

Vi frågade Daniel Fransson, VD för Atracco Auto AB, vad som gjorde att han blev intresserad av PPG's MVP-verktyg. Från början var han intresserad av att mäta materialåtgången, men sedan dess har företaget utökat användningen av verktygen för att säkerställa ständigt fokus på optimering av verkstäderna.

Atracco har använt PPG's produkter sedan 2012 ,men det var när de utökade verksamheterna och köpte ytterligare tre verkstäder som Daniel Fransson insåg att han behövde få djupare kunskap om siffrorna och specifikt förstå varför de fyra verkstäderna hade olika resultat.

Fokus främst på materialåtgång

Efter förvärvet kontaktade Daniel Fransson PPG för att få hjälp med att analysera skillnaderna i materialåtgången mellan företagets fyra verkstäder. Det var då som PPG's affärsutvecklingschef, Stephen Booty, introducerade Atracco för MVP-verktygen för optimering av reparationsverkstäder. Stephen Booty besökte alla fyra verkstäderna och mätte färgåtgången, analyserade siffrorna, identifierade flaskhalsar – ”i hela processen”, som Daniel säger.

Baserat på dessa resultat tog PPG fram en rapport för alla fyra verkstäderna, där man förklarade variationerna och pekade ut var de största förbättringspotentialerna fanns.

Daniel Fransson, VD på Atracco Auto AB

Daniel Fransson, VD på Atracco Auto AB

Strategi för ständiga förbättringar

En rapport räcker inte. För att lyckas är det viktigt att säkerställa ett kontinuerligt fokus på att förbättra arbetsflödet – och det är precis vad Atracco gör. De skickar in sina månadssiffror för alla fyra verkstäderna och PPG analyserar siffrorna och tar fram månadsrapporter som Atracco kan använda sig av för att följa upp de förändringar som man har gjort och följa resultaten.

PPG har ett nära samarbete med Atracco för att hjälpa dem att optimera arbetsflödet och fortsätta fokusera på kontinuerliga förbättringar.


Givande rundabordsmöten

I samband med de första analyserna höll PPG ett rundabordsmöte i Søborg med alla sina MVP-kunder. Daniel Fransson: – Rundabordsmötet är ett utmärkt tillfälle att träffa andra på reparationsmarknaden och utbyta erfarenheter och bästa praxis i branschen. Vi ser fram emot att delta i dessa möten när pandemisituationen medger det.

Full transparens – positiva medarbetare

Atracco, under Daniel Franssons ledning, har valt att vara helt transparenta med sina optimeringsanalyser och anledningen till varför man gör dem. De involverar alla medarbetare i förändringsprocesserna, delar rapporterna; förklarar resultaten och vilka åtgärder som krävs för att förbättra arbetsflödet. I denna process fokuserar Atracco specifikt på teoretisk och praktisk utbildning för medarbetarna, för att säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som krävs för att kunna utföra jobbet bra och effektivt.

Daniel: ”våra medarbetare har varit positiva från dag 1. Vi berättar för dem om resultaten – och hur vi kan spara tid och material genom att optimera arbetsflödet."

Nathalie Lindberg, Roland Karlsson, Krister Gal and Daniel Fransson

Nathalie Lindberg, Roland Karlsson, Krister Gal and Daniel Fransson


Tänka och arbeta smartare

Daniel berättar: – Vi har hållit flera utbildningar med PPG - och flera är inplanerade. Tillsammans med PPG har vi tagit fram en utbildningsplan för alla våra verkstäder och förberett individuella utbildningar för att tillgodose de olika behoven hos våra medarbetare. Vår strategi är att vår uppgift är att se till att alla våra medarbetare har rätt kunskap och utbildning för att utföra sina arbetsuppgifter effektivt. Det handlar om att tänka och arbeta smartare och höja kvalitetsnivån.

Daniel Fransson säger avslutningsvis: – Tack vare MVP-verktygen och det nära samarbetet med PPG har jag fått en mycket djupare förståelse av arbetsflödet på våra verkstäder och nyckelfaktorerna för att fortsätta förbättra våra processer.

Vi planerar just nu en ny omgång materialmätningar för jämförelse med tidigare mätningar. Vi kommer också att fortsätta fokusera på att utbilda våra medarbetare.

Jag är övertygad om att många verkstäder skulle ha nytta av att arbeta med olika MVP-verktyg, där man börjar med en grundlig analys av verkstaden. För vår del har vi uppnått mycket goda resultat genom att informera våra medarbetare om alla analyser och resultat. Vi är alla på samma sida och arbetar mot ett gemensamt mål.


Läs mer om PPG's MVP-verktyg här: MVP-verktyg