System Finder

PPG System Finder hjälper dig att identifiera de DELFLEET ONE®-färgsystem som bäst matchar de vanligaste kraven för reparation och renovering av kommersiella fordon.

För mer avancerad teknisk eller kommersiell information, vänligen kontakta oss.

7
7
9
5
9
7
7
11
7

16
11
16
16
16
9
17
16

9
16
4
10
5
9
9
13

Epoxy

2 - Stage System

Systemskikt:

 1. Grundfärg: F490X
 2. Täckfärg: F80XX
F490X Epoxy Compliant

Multisubstrate

2 - Stage System

Systemskikt:

 1. Grundfärg: F8940
 2. Täckfärg: F80XX
F8940 Multisubstrate Compliant

High Build Primer

2 - Stage System

Systemskikt:

 1. Grundfärg: F333
 2. Täckfärg: F80XX
F333 High Build Primer Compliant

Wet-on-Wet

2 - Stage System

Systemskikt:

 1. Grundfärg: F491X
 2. Täckfärg: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1)

Primer Surfacer

2 - Stage System

Systemskikt:

 1. Grundfärg: F392
 2. Täckfärg: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1)

High Performance Wash - High Build Primer Surfacer

3- Stage System

Systemskikt:

 1. Primer för vidhäftning: F8965
 2. Grundfärg: F392
 3. Täckfärg: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1)

High Performance Wash - 2K Wet on Wet Compliant

3- Stage System

Systemskikt:

 1. Primer för vidhäftning: F8965
 2. Grundfärg: F491X
 3. Täckfärg: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1) (1)

Plastic Adhesion Promoter - High Build Primer Surfacer

3- Stage System

Systemskikt:

 1. Primer för vidhäftning: D820
 2. Grundfärg: F392
 3. Täckfärg: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Plastic Adhesion Promoter - 2K Wet on Wet

3- Stage System

Systemskikt:

 1. Primer för vidhäftning: D820
 2. Grundfärg: F491X
 3. Täckfärg: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Plastic Adhesion Promoter

2 - Stage System

Systemskikt:

 1. Primer för vidhäftning: D820
 2. Täckfärg: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1)

Multisubstrate MS

2 - Stage System

Systemskikt:

 1. Grundfärg: F8940
 2. Täckfärg: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1)

High Build Primer MS

2 - Stage System

Systemskikt:

 1. Grundfärg: F333
 2. Täckfärg: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1)

Wet-on-Wet MS

2 - Stage System

Systemskikt:

 1. Grundfärg: F491X
 2. Täckfärg: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Primer Surfacer MS

2 - Stage System

Systemskikt:

 1. Grundfärg: F392
 2. Täckfärg: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

High Performance Wash - High Build Primer Surfacer MS

3- Stage System

Systemskikt:

 1. Primer för vidhäftning: F8965
 2. Grundfärg: F392
 3. Täckfärg: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

High Performance Wash - 2K Wet on Wet MS

3- Stage System

Systemskikt:

 1. Primer för vidhäftning: F8965
 2. Grundfärg: F491X
 3. Täckfärg: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Plastic Adhesion Promoter - High Build Primer Surfacer MS

3- Stage System

Systemskikt:

 1. Primer för vidhäftning: D820
 2. Grundfärg: F392
 3. Täckfärg: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)

Plastic Adhesion Promoter - 2K Wet on Wet MS

3- Stage System

Systemskikt:

 1. Primer för vidhäftning: D820
 2. Grundfärg: F491X
 3. Täckfärg: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1)

Plastic Adhesion Promoter MS

2- Stage System

Systemskikt:

 1. Primer för vidhäftning: D820
 2. Täckfärg: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2)
{0} av 3 utvalda Jämföra system