Varför är min vinst inte så hög som den borde vara?

Är din materialförbrukning för hög? Slösar du bort material och pengar? Får du betalt för alla produkter du använder? Hur ser min reparationsmix ut och hur påverkar detta min materialförbrukning?

Överväg MESURA

MESURA är en av PPGs optimeringstjänster som vi erbjuder våra Most Valued Partner (MVP). PPG erbjuder en rad olika verktyg och tjänster till våra kunder och vi samarbetar med er för att analysera er verksamhet och identifiera förbättringsområden. Som en separat del av MVP-tjänsterna kan vi erbjuda ett MESURA-projekt för din verkstad.


Öka lönsamheten i din verkstad med MESURA

MESURA handlar om att mäta materialförbrukningen, spara kostnader och minska spill. I ett MESURA-projekt analyserar PPG alla aspekter av reparationsprocessen och identifierar områden som kan förbättras.

Exempel på slöseri i en lackverkstad.

Exempel på slöseri i en lackverkstad.

PPG:s experter mäter materialförbrukningen bil för bil, jobb för jobb, mängd färg på bilen,  eventuellt spill och hur mycket som hamnar på hyllan igen. I ett typiskt MESURA-projekt mäter PPG cirka 25 bilar för att få en realistisk överblick över vad det kostar att reparera varje skada.

Till exempel:

- Analys av reparerade delar och nya delar.

- Produkter och processapplicering.

- Kostnader för färgmaterial per arbetsorder.

- Spillkostnader.

 

Jämförelse av verkstäder i samma kedja

MESURA är också ett effektivt verktyg om du har fler än en verkstad och undrar varför de presterar olika. I ett specifikt MESURA-projekt som genomfördes nyligen jämförde vi två verkstäder som hanterade ungefär samma antal bilar/skador. Vi identifierade tydliga skillnader i reparationsteknik, mängden av non paintprodukter samt spill.

Den ena verkstaden hade nyare bilar med mindre skador medan den andra verkstaden hade fler äldre bilar med större skador. Vi fann skillnader i hur färgtrender påverkar reparationsprocessen, vilket i sin tur påverkar andra produkter som grund och klarlack. Detta var den bidragande orsaken till skillnaden mellan de två verkstädernas resultat.

 

Specifik plan per kund då varje verkstad är olika

Baserat på våra analyser utarbetar PPG en dokumenterad rapport för varje enskild verkstad. Rapporten identifierar vilka processer som kan förbättras för att få ett bättre resultat. PPG:s grafiska rapport ger dig en djup och detaljerad förståelse för hur verkstaden fungerar.

Stephen Booty  Business Solutions Manager Nordics

Stephen Booty Business Solutions Manager Nordics

Spara kostnader - öka vinsten

Vår erfarenhet visar att det kan vara mycket fördelaktigt att involvera de anställda i resultaten av vår analys. De anställda får en bättre förståelse för hela arbetsflödet, kostnaderna och processerna och hur man ibland bara genom att ändra processerna lite kan bidra till att spara kostnader och öka vinsterna.

I grund och botten är rätt teknik och kunskap avgörande om man vill spara material och minska kostnader. Om du inte vet var du ska börja - fråga PPG om MESURA. 


Kontakta

marketingscandinavia@ppg.com