PPG:s tekniska revision ökar produktiviteten i din bodyshop

Vet du inte var du ska börja med förbättringar i din verkstad? PPG:s Technical Audit (IAudit) är det lämpliga verktyget!

IAudit är en del av PPG:s verktygslåda Most Valued Partner (MVP), Business Solutions. IAudit är en teknisk revision där tekniska experter från PPG går igenom alla delar av verkstaden så att våra kunder har rätt förutsättningar för att förbättra sin effektivitet. Vi upplever en ökad efterfrågan på IAudits eftersom det finns ett ständigt ökande behov av anpassningar till nya marknadsvillkor.

 

Den största potentialen för förbättring

Vid en IAudit lyfter PPG:s experter fram de tekniska områden som har störst förbättringspotential och upprättar en individuell handlingsplan för att säkerställa en ökning av den totala produktiviteten.

Rätt förutsättningar är avgörande för att få bästa möjliga resultat, oavsett om ditt mål är ökad lönsamhet, kortare reparationstider eller högre kvalitet på dina reparationer.

Stephen Booty, Business Development Manager, PPG Refinish Scandinavia

Stephen Booty, Business Development Manager, PPG Refinish Scandinavia

En typisk IAudit tar en dag och omfattar hela verkstaden - från mottagning, hälsa och säkerhet till utrustning, processer och utbildning.

Med fokus på:

- Har du de lämpligaste reparationsprocesserna för din bodyshop?

- Optimal användning av all din utrustning.

- Har personalen i din verkstad den utbildning som krävs?

- Uppfyller din bodyshop hälso- och säkerhetsbestämmelserna? och så vidare.

Med IAudit kommer en PPG-specialist och kvalificerad personal att besvara dessa tekniska frågor.

IAudit görs på en iPad och inkluderar fotodokumentation.

 

Handlingsplan - komplett med fotodokumentation och förbättringsområden

På dag två av IAudit presenterar vi vår rapport och utarbetar en handlingsplan tillsammans.

Med utgångspunkt i resultaten från IAudit får du en fullständig analys av din produktion - med en beskrivning av de områden som kan förbättras i syfte att öka effektiviteten. Presentationen kommer att innehålla en tydlig lista över åtgärder som ska vidtas, vem och när.

Genom att kombinera PPG Refinish-experternas erfarenhet med din kunskap kan vi fastställa rätt produktionskriterier för ditt företag. Endast genom att använda de senaste verktygen och metoderna kommer din bodyshop att kunna ligga i framkant på marknaden.


Stephen Booty, Business Development Manager, PPG Refinish Scandinavia, säger:

 "Vi genomför för närvarande ett antal IAudits i Sverige och vi ser mycket goda resultat för kunderna.

Kunderna är särskilt nöjda med IAudit eftersom de får en tydlig förståelse för sin nuvarande situation och vilka framtida förbättringsmöjligheter de har. En effektiv skadeverkstad idag kräver noggrann planering och användning av resurser och det är detta som en IAudit lyfter fram."

Vill du veta mer?

Läs mer om våra MVP-tjänster här 
Eller kontakta oss här