PPG_Distributor_1920x620_V4.jpg

Återförsäljare


Carsystem Sweden AB
Gaveniusväg 5
141 60 Huddinge
Tel +46 8 449 85 40 / Fax. + 46 8 779 58 88

E-mail: info@carsystem.se
Webbplats: www.carsystem.se


Färgcentrum i Örebro AB
Gamla vägen 5h
702 27 Örebro 
Tel: +46 19 26 40 20

E-mail:  info@fargcentrum.com 
Webbplats: www.fargcentrum.com 


Olsson & Ekberg AB
Svetsvägen 3
283 43 Osby
Tel. +46 47 916 565 / Fax. +46 47 912 304

E-mail: marcus.ekberg@oeab.se 
Webbplats: www.oeab.se  


ProChroma
Västermalmsvägen 6
791 77 Falun
Tel: +46 023-644 70

E-mail:  order@prochroma.se
Webbplats: www.prochroma.se 


Syntema i Eskilstuna AB
Kungsgatan 74
632 21 Eskilstuna 
Tel: +46 16 10 88 80

E-mail:  etuna@syntema.se 
Webbplats: www.syntema.se 


Upplands Bilfärg AB
Björkgatan 77
753 23 Uppsala
Tel. +46 18 140 400 / Fax. +46 18 140 440

E-mail: bilfarg@ubf.se
Webbplats: www.ubf.se