Bil 3:an AB – Toyota Uppsala – Förvandlar röda siffror till svarta med PPG

Bil 3:an and PPG Refinish Scandinavia cooperation

Jerry Forsebrant, Bil 3:an AB & Stephen Booty, PPG Scandinavia

Genom att tillämpa LEAN-metoden på vår verkstad har PPG öppnat upp en helt ny värld för oss. Nu vet vi vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras i vår lackverkstad.

Vi kan göra något åt det och optimera våra processer. Vi är alltid öppna för nya idéer som förbättrar verksamheten.

Jag har bara positivt att säga om vårt samarbete med Stephen och PPG.”

 
Jerry Forsebrant, Bil 3:an AB

Röda siffror trots duktiga medarbetare – vad är problemet?

Bil 3:an är en Toyota-certifierad fullserviceverkstad i Uppsala.

Sedan skade- och lackverkstaden öppnade 2011 har Bil 3:an kämpat för att nå lönsamhet i den här delen av verksamheten, trots att medarbetarna är skickliga och gör ett väldigt bra jobb.

Jerry Forsebrant började på Bil 3:an 2011 började och har varit verkstadschef i ungefär 3 år. Ända sedan han började i denna roll har Jerry strävat efter att förbättra verkstadens effektivitet, vända utvecklingen och nå ett positivt ekonomiskt resultat.

Men som han säger själv:

”Först var jag tvungen att lära mig hur en verkstad faktiskt fungerar, bland annat sätta mig in i alla processer och det dagliga flödet i verkstaden. Jag trodde att om vi bara kunde hålla medarbetarna nöjda och sysselsatta så skulle vi börja tjäna pengar. Så var dock inte fallet, trots att våra medarbetare har rätt färdigheter och inställning.

Jag visste inte vad jag skulle göra och ville verkligen få hjälp att analysera verkstadens flöde och siffror. När Toyota Sverige kontaktade PPG och bad dem hjälpa oss att analysera och optimera verkstaden blev jag därför otroligt glad.”

Swedish Bil 3:an car painter
Car painter Swedish Bil 3:an

MVP-pilotprojekt – nära samarbete mellan Bil 3:an och PPG

Stephen är affärsutvecklingschef på PPG Refinish Scandinavia. Han basar över PPG:s MVP-program (Most Valued Partner), som består av ett heltäckande utbud verktyg, tjänster och utbildningar för våra kunder. Det inbegriper bland annat skräddarsydda LEAN-kurser utformade för att hjälpa kunderna att analysera sin verksamhet och identifiera förbättringsområden.

Samarbetet mellan Bil 3:an och Stephen inleddes i september 2018, och båda parter är mycket nöjda med partnerskapet. Ur PPG:s perspektiv är Bil 3:an den perfekta partnern eftersom de är villiga att visa sina räkenskaper, vilket ger PPG möjlighet att mäta och analysera flödet i verkstaden. ”Att jobba med Jerry och Bil 3:an är ett sant nöje eftersom de är positivt inställda till projektet, alltid levererar sina siffror i tid och tar tag i identifierade förbättringsområden”, säger Stephen. ”Därmed kan vi båda verkligen göra skillnad och förbättra verkstadens resultat, vilket gynnar både Bil 3:an och PPG.”

Det handlar inte bara om sålda timmar

”Första steget i MVP-processen var att sammanställa all nödvändig ekonomisk information och skapa en statusrapport. Men man måste även analysera arbetsflödet”, förklarar Stephen. ”Vår unika värdeflödesanalys användes för att identifiera eventuella flaskhalsar i deras process. Tillsammans resulterar dessa rapporter i en tydlig handlingsplan, och vi kan mäta förbättringar ’från nyckel till nyckel’.”

Allt handlar om lagarbete och partnerskap

Efter att handlingsplanen hade skapats kallades PPG:s tekniker in för att göra de tekniska förbättringarna. Bil 3:an räknade bilar i varje process medan Stephen jobbade med ekonomin. För att allt detta skulle fungera effektivt krävdes tillit och lagarbete från alla inblandade. Första rapporten tog ca 6–8 veckor att sammanställa och fokuserade på produktivitet, utnyttjandegrad och effektivitet. Stephen samlar nu in alla relevanta uppgifter månadsvis och sammanställer skräddarsydda rapporter för Jerry och Bil 3:an. Utgifter och intäkter analyseras och förbättringar planeras.

”Var öppen och nå framgång”

Jerrys råd till andra som vill få bättre överblick över sina verkstäder:
”Var inte rädd för att visa allt. För att lyckas måste man vara öppen. Alla månader är olika och siffrorna måste analyseras noggrant. Med hjälp av PPG har vi fått mycket bättre överblick över vår lackverkstad. PPG har visat oss att – och hur – vi kan tjäna pengar. Nu vet jag hur många (fler) timmar vi måste sälja för att tjäna pengar och var våra flaskhalsar finns i dagsläget.”

Bil 3:an och PPG har tillsammans satt upp mål och identifierat ytterligare områden som behöver förbättras under 2019, bl.a. lackverkstadens utformning och skadeverkstadens processer.

”Jag är optimistisk inför 2019!  Vi har god överblick och nu behöver vi bara göra några justeringar och förbättringar. Det är en skön känsla”, sammanfattar Jerry.

Samarbete med Toyota Sverige

Vi har också frågat Johan Pettersson på Toyota Sverige hur han ser på MVP och samarbetet med PPG. ”Toyota har ett ledningssystem vid namn TSM (Toyota Service Management), som fokuserar på att du ska ta hand om dina kunder på bästa sätt, tillämpa lönsamma processer i hela reparationsverksamheten och laga/serva bilar med högsta möjliga kvalitet”, säger Johan Pettersson.

”I det här fallet kunde Bil 3:ans verkstadsprocesser också ha optimerats med hjälp av TSM, men eftersom det MVP-program Stephen arbetar med har delar som liknar TSM och Bil 3:an använder PPG var det intressant för mig att se om de, med Stephens hjälp, kunde förbättra resultatet och produktiviteten.

Jag har fått regelbundna uppdateringar om och följt upp de förändringar som Stephen och Jerry har gjort, och jag är mycket nöjd med resultatet.”

Johan Pettersson
Ansvarig för Toyota och Lexus skadeutveckling i Sverige

Vill du veta mer?

Läs mer om Bil 3:an: https://toyotauppsala.se/
Läs mer om PPG's MVP Services