Hur kan högteknologiska lacksystem möjliggöra självgående transporter

PPG har en lång historia av att erbjuda lackprodukter till både bilindustri och verkstäder. Men när bilindustrin genomgår stora förändringar, med självkörande fordon och ett ständigt ökande antal sensorer och kameror som övervakar vägen och trafiken runt bilen, innebär det en helt ny utmaning: Hur kan man utnyttja lacken på en bil för att förbättra säkerheten och körupplevelsen.

Ljusabsorption och sensordetektion

Beläggningar kommer att bli avgörande för de olika sensorer som kommer att tillåta fordon att kommunicera med varandra, se varandra, upptäcka hinder och se var vägen är. Vid ett test reflekterade en svart bil bara sex procent av de infraröda signaler som en vit bil gjorde, vilket gör den betydligt mindre ”synlig” på vägen. Hur arbetar PPG för att lösa problem kring detta? Vi har utvecklat beläggningar som gör att mörka fordon lättare kan upptäckas genom att ljuset kan tränga ner till ett reflekterande undre lager. Signalen ”studsar tillbaka” från detta lager och återvänder till sensorn istället för att absorberas. Denna beläggning utnyttjar kommersiellt beprövad teknik från PPG:s rymdverksamhet och fungerar på samma ljus- och värmereflekterande sätt. PPG skulle inte bara kunna använda dessa lacker för bilar, utan även för infrastruktur, så att fasta strukturer som t.ex. broar tydligt kan identifieras och noggrant uppmätas av bilens sensorer.

Även om PPG redan idag har en beläggningsteknik som gör att användarna bättre kan hantera reflekteringen av specifika våglängder, planerar PPG att inom två år marknadsföra förbättrade beläggningar som kommer att absorbera mindre infrarött ljus, men som fortfarande ger fantastiska färger och utseenden. PPG kommer också att producera förbättrade beläggningar som ökar plast- och kompositunderlagens radarreflektivitet och överföringsegenskaper.

Kompositbeläggningar lätta att rengöra

PPG:s experter håller på att övervinna de inledande problemen med att sensorer täcks med is eller smuts, genom att skapa en rengöringsteknik för beläggningar som tillåter att smuts och vatten snabbt och enkelt sköljs bort, så att sensorerna hålls rena.

Radiofrekvens

Ett annat område där beläggningar kommer att bli viktiga inom rörlighet är för att minimera radiofrekvensläckage. Det är här elektromagnetiska signaler driver och går in i varandra, och skapar överhörning som kan försämra hur väl utrustningen fungerar. Teknik från PPG:s rymdverksamhet kommer att säkerställa att signaler inte blandas ihop och försämrar varandras prestanda.