System Finder

PPG System Finder hjelper deg med å finne de DELFLEET ONE®-lakksystemene som best oppfyller de vanligste kravene til reparasjon og oppussing av nyttekjøretøy.

Kontakt oss for mer avansert teknisk eller kommersiell informasjon.

7
7
9
5
9
7
7
11
7

16
11
16
16
16
9
17
16

9
16
4
10
5
9
9
13

Epoxy

2 - Stage System

Systemlag:

 1. Grunning: F490X
 2. Topplakk: F80XX
F490X Epoxy Compliant

Multisubstrate

2 - Stage System

Systemlag:

 1. Grunning: F8940
 2. Topplakk: F80XX
F8940 Multisubstrate Compliant

High Build Primer

2 - Stage System

Systemlag:

 1. Grunning: F333
 2. Topplakk: F80XX
F333 High Build Primer Compliant

Wet-on-Wet

2 - Stage System

Systemlag:

 1. Grunning: F491X
 2. Topplakk: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1)

Primer Surfacer

2 - Stage System

Systemlag:

 1. Grunning: F392
 2. Topplakk: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1)

High Performance Wash - 2K Wet on Wet Compliant

3- Stage System

Systemlag:

 1. Hæfteprimer: F8965
 2. Grunning: F491X
 3. Topplakk: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1) (1)

Plastic Adhesion Promoter - 2K Wet on Wet

3- Stage System

Systemlag:

 1. Hæfteprimer: D820
 2. Grunning: F491X
 3. Topplakk: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Multisubstrate MS

2 - Stage System

Systemlag:

 1. Grunning: F8940
 2. Topplakk: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1)

Wet-on-Wet MS

2 - Stage System

Systemlag:

 1. Grunning: F491X
 2. Topplakk: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Primer Surfacer MS

2 - Stage System

Systemlag:

 1. Grunning: F392
 2. Topplakk: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

High Performance Wash - 2K Wet on Wet MS

3- Stage System

Systemlag:

 1. Hæfteprimer: F8965
 2. Grunning: F491X
 3. Topplakk: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Plastic Adhesion Promoter - 2K Wet on Wet MS

3- Stage System

Systemlag:

 1. Hæfteprimer: D820
 2. Grunning: F491X
 3. Topplakk: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1)