MVP - Most Valued Partner

MVP - Fra verksted til virksomhet

Formålet med våre MVP-verktøyer er enkelt: Hjelpe virksomheten til å vokse og nå de målene du setter. PPG har som mål å gi våre kunder et omfattende sett med opplæring, verktøy og tjenester, som skal hjelpe dem til å snu bransjeutfordringer til muligheter. Med vår MVP-verktøy tilbyr vi våre kunder en rekke verktøy og tjenester samtidig som vi samarbeider med dem for å analysere virksomheten og identifisere områder som kan forbedres. Vi mener at de mest vellykkede virksomhetene ikke har kommet dit de er ved å gjøre det samme som de alltid har gjort, men ved å stadig forbedre det de gjør og måten de gjør det på – rett og slett ved å jobbe på en smartere måte. 

Nedenfor kan du lese mye mer om hva vi kan tilby. Alle MVP-løsninger er skreddersydd til hver kunde – la oss hjelpe deg med å heve verkstedet til et nytt nivå. 

Les eller last ned vår MVP-brosjyre her

Referanserapport 

Magefølelsen bør aldri legges til grunn for beslutninger som gjelder virksomhetens fremtid. Det første skrittet i MVP utviklingsplanen er derfor en referanserapport, som inneholder all nødvendig informasjon om virksomhetens og de ansattes ytelse. Først når vi vet hvor svakhetene er, kan vi utvikle en plan for maksimal forbedring. 

Sammen kontrollerer vi alle sider av virksomheten:

 • Hva er virksomhetens økonomiske situasjon?
 • Hvor effektiv er produksjonen i verkstedet?
 • Hva er status for administrative oppgaver og ledelsen i virksomheten?

Ved å sammenligne dataene med referanseverdiene i databasen vår, kan vi identifisere både styrker og svakheter. Vi kan dermed øke lønnsomheten ved å utvikle planer for forbedringer basert på analysen.

 

 

Drive en LEAN-virksomhet

Bilreparasjonsbransjen står overfor alvorlige utfordringer, mange verksteder sliter allerede med å tjene penger. Prisene senkes, «tenkende» biler som krever mindre reparasjoner, vil snart være et vanlig syn på veiene, og prisene vil dermed bli senket ytterligere. Etter hvert som verkstedene utsettes for et stadig større press, vil det bli avgjørende for virksomhetens fremtidig suksess at man kan fortsette å utføre den samme mengden reparasjoner til lavere pris uten å gå på akkord med kvaliteten. 

Å implementere LEAN i virksomheten betyr: 

 • Lavere kostnader som følge av mer effektive arbeidsrutiner.
 • Mindre tid på hver reparasjon, og dermed høyere antall reparasjoner per uke.
 • Mulighet til kontinuerlig å forbedre verkstedet og identifisere tids- og kostnadsbesparende tiltak.

I en virksomhet hvor prisene stadig senkes er økt effektivitet den eneste måten å holde seg konkurransedyktig på. LEAN gir deg den muligheten.

 

ProcessManager

Det velkjente IT-systemet ProcessManager er et uunnværlig verktøy for effektiv drift av virksomheten. ProcessManager er til hjelp på alle områder av virksomheten. Kundene kan bestille reparasjoner direkte i systemet, henting avtales automatisk, og systemet skriver automatisk ut fakturaer. I tillegg sørger ProcessManager for en problemfri reparasjonsprosess ved at den automatisk bestiller materialer når lageret er tomt og samtidig sporer ytelsen i alle ledd i verkstedet. Du kan dermed drive virksomheten så effektivt som mulig. 

Når du bruker ProcessManager, vil du kunne:

 • bruke mindre tid på administrativt arbeid 
 • sørge for at nødvendige produkter alltid er på lager
 • forstår nøyaktig hvor mye tid, materialer og andre kostnader som går med til hver reparasjon

Med ProcessManager er det lettere å jobbe smart og oppnå en sunn virksomhet. 

Teknisk gjennomgang

Riktig verktøy er ofte avgjørende for et godt resultat, og det er viktig uansett om målet er økt lønnsomhet, kortere reparasjonstider eller høyere kvalitet. Den tekniske gjennomgangen gir en detaljert analyse av de forskjellige produksjonsområdene i verkstedet og gjennomgår relevante områder som reparasjonsprosess, utstyr og arbeidsstandard, og evaluerer de ansattes kompetanse. Gjennomgangen avdekker forbedringspotensial:

 • Informasjon om siste generasjons avanserte reparasjonsprosesser for å oppnå bedre arbeidsmetoder. 
 • Lavere ineffektivitet gjennom å avdekke feil praksis i reparasjonsprosessen.
 • Redusert syklustid.

Kun ved å ta i bruk de nyeste og beste verktøyene og metodene kan verkstedet holde seg konkurransedyktig. Den tekniske gjennomgangen bidrar til å gjøre deg ledende på området. 

Forretningsseminarer

Vi tror fullt og fast på at den beste måten vi kan hjelpe våre kunder til å vokse, øke kompetansen, forbedre seg og utvikle seg på, er å investere i økt kunnskap. Vi har derfor utviklet en serie seminarer beregnet på ledelse og verkstedledelse, som presenteres av de beste fagfolkene på hvert område. Hardt arbeid er ikke lenger nok til å konkurrere på dagens marked, i stedet krever dagens miljø at man jobber hardt og samtidig smart.Vi tilbyr derfor opplæringskurs innenfor flere områder:

 • Hvordan motivere de ansatte og lede an når det gjelder forandring. 
 • Kontinuerlig utvikling av mer effektive arbeidsmetoder. 
 • Spor utvikling av alle relevante ytelsesfaktorer innen virksomheten, og vit nøyaktig hva du gjør.

Låt oss arbeta tillsammans för att få ditt företag att växa.

Utforming av og layout for verkstedet

Det kommer ikke som noen overraskelse for de som jobber i et verksted, at det er en tidkrevende og ikke-fakturerbar prosess å flytte bilene rundt på gulvet. Avhengig av hvordan verkstedet er utformet kan det være mange timer å tjene per dag på å optimalisere layouten etter hvor mange, hvor langt og hvor ofte bilene må flyttes rundt. Vi tilbyr våre kunder:

 • en unik layout for ditt verksted som effektiviserer arbeidet
 • 3D-presentasjon av utformingen, slik at du kan vurdere den før du foretar endringer
 • muligheten til å bruke alle tilgjengelige arbeidstimer på reparasjoner og øke antallet fakturerbare timer.

Med andre ord, optimalisere flyten av biler og redusere den uproduktive tiden som ellers betyr tapt tid og tapte inntekter.