F8000

DELFLEET ONE® High Performance Topcoat

Delfleet One® High Performance Topcoat er optimalisert for nyttekjøretøyer både for produsenter og reparatører.

Delfleet One High Performance Topcoat er enkel å bruke og gir fremragende glans og endelig utseende samt kort tørketid og et rent arbeidsmiljø.

F8000

F8000

Underlag:

  • Lakkert/grunnet

TDS Standard Process:


Tilbehör:

Herdere
Tynnere
For more technical information click on: TDS
F333 High Build Primer Compliant (1) (1)
Primer Surfacer

2 - Stage System

F333 High Build Primer Compliant (1)
Wet-on-Wet

2 - Stage System

F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1)
High Performance Wash - High Build Primer Surfacer

3- Stage System

F490X Epoxy Compliant
Epoxy

2 - Stage System

F8030
F8030

DELFLEET ONE® Matt Topcoat

F8050
F8050

DELFLEET ONE® Aluminium Ready Mix Topcoat