Hvordan kan høyteknologiske laksystemer, gjør selvkørende transportmidler mulig

PPG har en lang historikk med å levere lakkprodukter til både bilprodusenter og verksteder. Men ettersom bilindustrien gjennomgår betydelige endringer, med autonome kjøretøy og et stadig økende antall sensorer og kameraer som overvåker veien og trafikken rundt bilen, utgjør dette en helt ny utfordring: Hvordan bruker man billakken for å forbedre sikkerheten og kjøreopplevelsen.

Lysabsorpsjon og sensordeteksjon

Beleggene vil være avgjørende for mangfoldet av sensorer som gjør det mulig for kjøretøy å kommunisere med hverandre, se hverandre og å oppdage hindringer og hvor veien går. I en test reflekterte en svart bil bare seks prosent av det nær infrarøde signalet i forhold til en hvit bil, noe som gjorde den dramatisk mindre synlig på veien. Hvordan jobber PPG med problemstillinger rundt dette? Vi har designet belegg som vil gi forbedret detektering av kjøretøy i mørke farger, og som gjør at lyset kan trenge ned mot et reflekterende underlag. Signalet “hopper” bort fra dette laget, og vender tilbake til sensoren i stedet for å bli absorbert. Dette belegget benytter kommersielt velprøvd teknologi fra PPGs luftfartsvirksomhet, som fungerer på samme lys- og varmereflekterende måte. PPG kan bruke disse lakktypene ikke bare til biler, men også til infrastruktur, slik at stående konstruksjoner som broer tydelig kan identifiseres og måles nøyaktig av bilens sensorer.

Mens PPG allerede har en beleggteknologi som gjør at brukerne bedre kan håndtere reflektiviteten i bestemte bølgelengder, forventer PPG innen to år å markedsføre forbedrede belegg som vil absorbere mindre infrarødt lys og fremdeles gi utmerket farge og utseende. PPG vil også produsere forbedrede belegg som forbedrer radarreflektiviteten og overføringsegenskapene til plast- og komposittunderlag.

Komposittbelegg med enkel rengjøring

PPGs eksperter har taklet de første bekymringene knyttet til at sensorene dekkes av is eller gjørme ved å lage en beleggteknologi som er enkel å rengjøre og som sørger for at smuss og vann raskt og enkelt kan vaskes bort slik at det ikke forekommer hindringer for sensorer.

Radiofrekvens

Et annet område der beleggene vil vise seg å være viktige for mobiliteten, er i minimaliseringen av radiofrekvenslekkasje. Det er her elektromagnetiske signaler driver av og flyter inn i hverandre og skaper signaler som kan forringe funksjonen av utstyret. Teknologi fra PPGs luftfartsvirksomhet vil sikre at signalene ikke blir blandet og svekker hverandres ytelse.