Automatiseringen har nådd billakkererne

Billakkeringsfaget er, som hele bilbransjen, i konstant endring. Også her gir ny teknologi helt nye muligheter for å arbeide enklere og smartere. En av virksomhetene som i de senere årene har vært med på å drive denne utviklingen fremover, er PPG Industries, som med lakkmerkene Nexa og PPG har installert mer enn 25 automatiske blandemaskiner hos sine kunder de siste årene.

PPG arbeider hele tiden sammen med kundene om å gjøre lakkering av biler så effektivt som mulig. Og en av veiene til dette målet har vært å installere helautomatiske blandemaskiner til blanding av lakken som brukes til reparasjon av bilene. PPG var først ute med å tilby disse maskinene i samarbeid med det franske firmaet Fillon, og for kort tid siden rundet de installasjon nummer 25 i Norden.

Lønnsomhet i fokus

«De siste årene har vi vært i den privilegerte situasjonen at vi har fått mange nye kunder. Og en av forklaringene på denne positive utviklingen tror jeg ligger i vårt fokus på å arbeide målrettet med å øke kundenes lønnsomhet», sier Farah Mourali, salgssjef for den direkte salgskanalen for PPG i Sverige.

Når den automatiske blandemaskinen, Daisy Wheel, støtter PPGs ambisjon om å hjelpe kundene med å tjene mer penger, er det blant annet fordi maskinen frigjør verdifull arbeidstid som kan brukes til andre og mer verdiskapende aktiviteter på verkstedet. Dessuten blander maskinen mer nøyaktig enn det er mulig for selv den dyktigste billakkerer, så derfor er det færre om-lakkeringer som følge av langt mindre avvik i fargen.

Tiden er den viktigste ressursen

Hos PPG står tiden i fokus på flere måter. Derfor har virksomheten utviklet et spesielt LEAN-opplæringsløp som fokuserer på å minimere dødtid på verkstedet og hjelpe kundene med å eliminere prosesser på verkstedet som ikke skaper verdi, og som de dermed ikke kan få betaling for: «Våre LEAN-kurs har vært svært populære, og kursene vi har avholdt i 2017 har vært fullbooket. Vi har til og med måtte arrangere ekstra kurs for å kunne imøtekomme etterspørselen. En del av forklaring på populariteten ligger nok i at det blir et større og større press på skadesentrene for å drive verkstedene med lavest mulig kostnadsbase for å kunne klare seg i en bransje som er under stort prispress», anser Farah Mourali.

I PPG mener man også at det aktuelle fokuset med å hjelpe kundene med å utnytte arbeidstiden best mulig også vil stå sentralt i de kommende årene, både når det gjelder produktutvikling, LEAN-opplæring og videreutviklingen av IT-prosesstyringsprogrammet Process Manager.

Share