Legal Notices

ACCEPT AF VILKÅR: Denne hjemmeside gøres tilgængelig i overensstemmelse med vilkårene angivet nedenfor ("Vilkår"). Ved at tilgå og bruge denne hjemmeside angiver du, at du accepterer at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer alle disse vilkår, skal du forlade denne hjemmeside nu, og du må ikke bruge eller få adgang til denne hjemmeside.


COPYRIGHT: Denne hjemmeside og alt dens indhold, inklusive men ikke begrænset til, tekst og grafik (samlet kaldet "Indhold"), er ophavsretligt beskyttet og derfor beskyttet af love, og ophavsrettighederne til denne hjemmeside ejes af PPG Industries, Inc. ( "PPG") eller skaberen af ​​inkluderet indhold og brugt under licens af PPG. Du har dog tilladelse til at se, udskrive og/eller distribuere indhold, som PPG ejer ophavsretten til i papirudgave fra denne hjemmeside, forudsat at (1) du bruger sådant indhold til din egen personlige eller interne forretningsbrug og ikke til andre formål. til PPG's kommercielle interesser; (2) du ikke kopierer eller bruger noget indhold på noget netværk eller nogen anden hjemmeside til offentlige eller kommercielle formål; (3) du ikke ændrer eller ændrer noget indhold; og (4) du inkluderer PPG's ophavsretsmeddelelse på et sådant indhold, som følger:


Copyright © 2001 – 2018 PPG Industries, Inc.  Alle rettigheder forbeholdes. Kontakt venligst de relevante ejere for brug af tredjepartsmaterialer, som PPG ikke ejer ophavsretten til.

Anmodning om tilladelser til brug. Alle anmodninger om tilladelse til at bruge ophavsretligt beskyttet materiale skal rettes til ppgnotices@ladas.com.


VAREMÆRKER: PPG-logoet er et varemærke tilhørende PPG Industries Ohio, Inc. og er registreret i flere jurisdiktioner rundt om i verden. Alle andre varemærker, logoer og servicemærker, der bruges på denne hjemmeside, ejes af PPG Industries, Inc. ("PPG") og dets tilknyttede selskaber eller af andre respektive ejere, der har givet PPG ret og licens til at bruge sådan intellektuel ejendom. Du må ikke bruge nogen af ​​de varemærker, der tilhører PPG eller dets tilknyttede selskaber uden forudgående skriftlig tilladelse fra PPG. Du bør kontakte de respektive ejere af andre varemærker med spørgsmål om brugen af ​​disse mærker.


Anmodning om tilladelse til brug. Alle anmodninger om tilladelse til at bruge varemærker skal rettes til ppgnotices@ladas.com.

INGEN LICENS: Medmindre det udtrykkeligt er angivet ovenfor, skal intet på denne hjemmeside fortolkes som implicit, estoppel eller på anden måde, nogen licens eller rettighed under patenter, varemærker eller copyright.


INGEN GARANTI: Informationen, anbefalingerne og repræsentationerne på denne hjemmeside og PPG's server ("Information") præsenteres gratis som en bekvemmelighed for seeren, underlagt disse betingelser. Din brug af denne hjemmeside sker efter eget skøn og risiko. Du fritager og fritager udtrykkeligt PPG, dets tilknyttede selskaber og licensgivere fra ethvert krav om skade som følge af din brug af hjemmesiden. Selvom PPG gør rimelige bestræbelser på at levere oplysninger, der er korrekte og nøjagtige, giver PPG ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til pålideligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden eller andre aspekter af oplysningerne på denne hjemmeside eller PPG's server, eller at kommunikation til eller fra hjemmesiden vil være sikker og/eller ikke opsnappet. Oplysninger leveres kun på betingelse af, at seeren træffer sin egen beslutning om oplysningernes egnethed til dens formål før brug. Intet indeholdt heri skal opfattes som en anbefaling om at bruge produkter, processer, udstyr eller formuleringer i konflikt med patenter. Du finder al du skal vide om Traxxas Maxx hos Speedhobby.dk som har fjernstyrede biler og monster trucks samt Tamiya RC biler af alle slags og typer, både til børn og voksne. PPG forpligter sig ikke til at opdatere eller rette nogen information, der vises på denne hjemmeside, PPG's server eller nogen hjemmeside, der er linket til nedenfor, og PPG forbeholder sig retten til at ændre eller afbryde informationen efter eget skøn. OPLYSNINGERNE PRÆSENTERES "SOM DE ER" OG "SOM DE ER TILGÆNGELIG" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKET ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL EN BESTEMT BESTEMMELSE. ANSVARSBEGRÆNSNING: PPG ELLER NOGEN PART, DER ER INDRIVET I OPRETTELSE, PRODUCERING, OPDATERING ELLER LEVERING AF DENNE WEBSTED, PPG'S SERVER, NOGEN LINKS INDEHOLDT DERI, ELLER OPLYSNINGER, ER ANSVARLIG FOR DET ANSVARLIGT, IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE, FØLGE ELLER STRAFFENDE) SOM FØLGER AF SEERENS ADGANG TIL ELLER BRUG AF DETTE (HERunder MANGLENDE MULIGHED TIL ADGANG OG BRUGE) ELLER DOWNLOADING AF ENHVER MATERIALER, DER ER DER ER DER ER DER ER DER ER DER ER DER ER DER ER DER. ANSVARLIG FOR SEERENS TILLIDEN TIL INFORMATION ELLER DE PRODUKTER ELLER TJENESTER, SOM INFORMATIONEN REVISERER TIL. SELV HVIS PPG ELLER DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER UDEN AT BEGRÆNSE GENERELTET AF OVENSTÅENDE, KAN PPG IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN ANDRE TAB, OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER ELLER ELLER ELLER SEERS BRUG AF, ​​ELLER MANGLENDE MULIGHED TIL AT BRUGE, DETTE WEBSTED, PPG'S SERVER ELLER ENHVER LINKS INDEHOLDT DERI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET