Process

{{sectionRootNode = 23933;""}} {{section = 23934;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

PPG® Refinish säkerställer att lackeringssystemen och processerna som vi tar fram uppfyller både OEM-tillverkarnas och verkstädernas behov.

Varumärket PPG Refinish utformar processer som är enkla att använda. Det sparar både arbete och tid i sprutboxen och hjälper verkstäder att minska sina kostnader, maximera produktiviteten och förbättra lönsamheten.

Snabb reparationsprocess
En process som är enkel att använda och som är utformad för snabb reparation av små områden (en till tre paneler).

Komplett vattenspädbar process
Envirobase®
baslacken High Performance vattenspädbar baslack i kombination med vattenspädbar klarlack och primer ger en effektiv lösning för reparation av OEM-finish.

Intern reparationsprocess (Engine Bays)
Detta unika interna reparationssystem ger snabbare processtider än vanliga reparationsmetoder, men uppnår ändå en exakt matchning av OEM-originalfärgen. 

Plastlackeringsprocess
En mängd produkter som ger en lyckad lackering av alla lackerbara plastunderlag, från rengöring och förberedelse till topplackering.