Klarlack

{{sectionRootNode = 23940;""}} {{section = 23945;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

Tillverkare och reparatörer av kommersiella fordon och specialfordon ställs dagligen inför utmaningen att hitta rätt produkter för att optimera effektiviteten.

När PPG® teamet utvecklar en ny klarlack för kunder som dessa prioriterar varumärket PPG enkel applicering och produktens kapacitet att fungera på stora och ojämna ytor.

Varumärket PPG arbetar engagerat med att tillhandahålla marknadsledande teknik som uppnår dessa egenskaper, både genom klarlacker med medelhög  torrhalt och sådana med mycket hög torrhalt

Produkter

{{product.Name}}

Produktkod: {{product.Code}}