Förberedelse

{{sectionRootNode = 23940;""}} {{section = 23942;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

Noggranna förberedelser och rengöring är viktigt för en lyckad reparation.

Varumärket PPG® Refinish erbjuder ett stort utbud av material för förberedelsesteget som är utformade för att optimera prestandan i alla PPG:s lacksystem.

Från vattenspädbara rengöringslösningar till lösningsmedel för att ta bort olja, fett, smuts och polermedel från lackade ytor - dessa produkter är lämpliga till en rad olika verkstadssituationer och reparationstyper.