EasyMix Connect logoEasyMix Connect möjliggör anslutning till både internet samt Spektrofotometer Lösningen – RAPIDMATCH™ X-5.

Med EasyMix Connect är du garanterad high end teknik i en kompakt färgdatorvärld. Liksom TOUCHMIX®-maskinvara, kommer EasyMix Connect att öppna möjligheter att  till fullo använda fler funktioner i PAINTMANAGER®-programmet.

EasyMix Connect

 

 

RAPIDMATCH™ is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
PAINTMANAGER®, TOUCHMIX® and BULLS EYE LOGO® are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.

Share