Daisy Wheel - PPG Refinish

Helautomatisk fargeblanding frigjør verdifull tid på lakkeringsverkstedet

Perfekt fargetilpasning er et av de aller viktigste kriteriene ved reparasjonslakkering. Å treffe riktig på første forsøk krever ikke bare valg av riktig farge, men først og fremst at de enkelte tonefargene blandes i riktig forhold. Derfor vil nyheten om at PPG nå i samarbeid med franske Fillion Technologies introduserer en helautomatisk maskin som kan blande farge helt på egen hånd, være en liten revolusjon for billakkeringsbransjen i hele Skandinavia. PPG har installert de to første maskinene i Skandinavia på lakkeringsverkstedene til Atracco AB, som er en progressiv aktør på det svenske markedet.

Enhver billakkerer opplever med jevne mellomrom å ha i litt for mye av en enkelt tonefarge når de enkelte fargene doseres manuelt, slik at det må kompenseres og tilsettes mer av de andre fargene. Samtidig er man ved småskader ofte nødt til å blande mer enn man egentlig har behov for. Begge situasjonene innebærer at man blir nødt til å kaste kostbar lakk i kjemikaliecontaineren.

Men med kombinasjonen av den helautomatiske blandemaskinen Daisy Wheel fra Fillion Technologies og lakksystemet fra PPG Industries hører slike situasjoner fortiden til. Maskinen er nemlig alltid 100 % nøyaktig og kan dosere 10 ganger finere enn det som er mulig med manuell dosering.

Frigjør tid til andre oppgaverDaisy Wheel2

En annen viktig fordel med Daisy Wheel er at de 7–10 minuttene det normalt tar å blande en farge, kan brukes til å rekke å behandle flere biler på verkstedet, noe som gir økt produktivitet og fortjeneste. Og hvis man blander f.eks. 10 farger om dagen, sparer verkstedet opp mot 2 timers arbeidstid per dag eller 10 timer i uken.

Den nye maskinen vil være interessant for både store og mellomstore lakkeringsverksteder som blander minst 8–10 farger om dagen. En annen fordel med Daisy Wheel er at det i flere tilfeller vil være mulig å sprøyte kant-til-kant, da maskinen doserer fargene mer nøyaktig enn det som er mulig med manuell blanding. Dermed sparer man materialer og kostbar arbeidstid på å lage utsprøytninger for å sikre et tilfredsstillede sluttresultat.

Atracco AB tar ledertrøyen

De to første maskinene som er installert i Skandinavia, er installert av PPG på lakkeringsverkstedene hos Atracco AB, en av de mest ambisiøse og ekspanderende aktørene på det svenske ettermarkedet.

Selv om det er nytt at maskinen er installert i Skandinavia, har PPG omfattende og særdeles positive erfaringer med Daisy Wheel i Tyskland, der mer enn 55 maskiner er installert med PPG Industries sine to lakksystemer, PPG og Nexa Autocolor. De første maskinene ble installert i begynnelsen av 2014, men siden har etterspørselen på det tyske markedet vært så stor at det først nå er ledig installasjons- og produksjonskapasitet til at den helautomatiske blandemaskinen kan finne vei til de mest fremsynte kundene på det skandinaviske markedet.

I de kommende månedene regner PPG og Fillion Technologies med å installere flere maskiner, til dels i Sverige, men også på det danske og norske markedet.

Rundt om Daisy Wheel

Med Daisy Wheel og PPG lakksystemer får det moderne lakkeringsverkstedet en rekke verdifulle fordeler:

  • Automatisk blanding av bilprodusentenes originale farger frigjør inntil 10 arbeidstimer i uken
  • Høyere presisjon ved dosering av farger betyr at man unngår blandefeil 
  • Mulighet for å blande farger i mindre porsjoner reduserer søl
  • Et helt rent blanderom
  • Høyeste prosessikkerhet med færrest mulige feilkilder