Effektiv reparation af tre-lags lakeringer

Effektiv reparation af 3-lags lakering

Tre-lags lakeringer, som Mazda 46V "Soul Red" og Ford M7283A "Ruby Red" bliver stadig mere populære på biler i dag, og selv om de ser godt ud, kan det være svært at lave en præcis farve matchning. Med udgangspunkt i den nye Mazda 46V "Soul Red", har vi lavet en guide til, hvordan man sikrer nøjagtigt farvematch uden risiko for tidskrævende om'ere.

Da grundlæggende forståelse for opbygningen af tre-lags lakeringer og en trinvis guide til reparationsprocessen gør reparationerne markant lettere, har vi her lavet både en video og en guide, der viser dig den bedste måde at lave disse reparationer.

Anvender man de korrekte værktøjer og arbejdsprocesser og får lidt erfaring på området, vil man snart som tekniker være i stand til at lave en reparation i høj kvalitet. Hvis du dog ønsker at prøver teknikkerne af med hjælp af erfarne underviserer, eller ønsker du bare at forbedre dine kundskaber yderligere, tilbyder vi vores Master Applicator III kursus, som tilbyder deltagerne praktisk undervisning i avancerede basefarve opbygninger som eksempelvis tre-lags lakeringer. 

Trin 1: Identificering

Det første afgørende trin er at fastslå, om bilens farve rent faktisk er udført i 3 lag. I dag findes der meget mere end blot de traditionelle hvide 3-lags lakeringer. Mange almindelige biler har nu farver i 3 lag i rødt, blåt, orange, gult osv., selvom det ikke umiddelbart ser ud til, at en af disse mere komplicerede lakeringer har været anvendt. Identificering skal ske på tilbudsstadiet for at sikre, at den nødvendige arbejdstid inkluderes, og for at undgå dyre forsinkelser senere i reparationsprocessen. Generelt er der brug for ekstra tid til farvematchning, og på lakeringsværkstedet er det nødvendigt med yderligere kabinetid til at påføre det ekstra antal lag. Oftest er det bedst at udføre 3-lags lakeringer sidst på dagen, hvor kabinen normalt er til rådighed i længere tid. Det er vigtigt at give ekstra plads til udtågning – normalt et helt panel – og husk, at både bundfarve og mellemlag skal udtåges.
 
Samtidig skal det sikres, at lakereren har de færdigheder og den tid, der er nødvendig, til at kunne udføre arbejdet effektivt. Især hvis det er en ny farve, kan et hurtigt opkald til din PPG-tekniker for at få vejledning godt betale sig – det er langt mere effektivt end at vente, indtil det er nødvendigt at lave arbejdet om!

Trin 2: Farvematchning

Da forskelle i påføringsteknikker i væsentlig grad kan påvirke farvenøjagtigheden i 3-lags lakeringer, er det bedst, at den medarbejder, der skal påføre farven, også foretager farvematchningen. Pistolindstillinger og påføringsteknikker (f.eks. afstand fra panel, vandrehastighed og overlapning) skal være de samme mellem farvematchningsfasen og lakeringen af bilen. Bemærk: Med så mange forskellige faktorer, der påvirker farvematchningen og påføringen, anbefaler PPG ikke at anvende kant til kant-farvematchning.

Mazda 46V

Trin 3: Tre-lags opsprøjtningsproces

Ved 3-lags lakeringer har mellemlaget stor indvirkning på farvenøjagtigheden. Jo flere lag, der påføres, jo mere varierer farven – mørkere eller lysere (oftest mørkere), med hensyn til nuance og effektniveau. Det er derfor helt afgørende at producere nogle få sprøjtekort. Formålet med nedenstående procedure er at undgå det ofte forekommende problem, hvor påføring af en forkert mængde basefarve eller mellemlag utilsigtet ændrer reparationens farve.

Opsæt 5 sprøjtekort i den korrekte spektralgrå primernuance. Påfør lige meget basefarve på alle kort – lad dem tørre helt. Bemærk: Det skal sikres, at den samme nuance af spektralgrå primer anvendes på selve reparationen.

Tre-lags opsprøjtningskort
  • Påfør basefarve på alle fem kort. Lad dem tørre. Fjern ét af dem.
  • Påfør det første mellemlag på de resterende fire kort. Lad dem tørre. Fjern ét kort.
  • Påfør endnu et mellemlag på de resterende tre kort. Lad dem tørre. Fjern ét kort.
  • Påfør et tredje mellemlag på de resterende to kort. Lad dem tørre. Fjern ét kort.
  • Påfør et fjerde mellemlag på det sidste kort. Lad det tørre.
  • Påfør lige meget klarlak på alle fem kort. Lad dem tørre.
  • Brug en Sun Gun til at kontrollere de fire kort i forhold til bilen for at bestemme antallet af påkrævede mellemlag.
  • Ved påføringen af mellemlaget i kabinen, skal siden af sprøjtekortet (med en Sun Gun) bruges til at kontrollere, om antallet af mellemlag er korrekt. Når dette er bekræftet, kan klarlakken påføres.
  • Gem sprøjtekortet i farve biblioteket.
Bemærk: Denne proces er lige så god til farver som Hyundai Veloster's VE9 Green Apple (som strengt taget ikke er en tre-lags lak), som det er for de mere udfordrende trelags lakeringer, herunder Mazda 41V/46V "Soul Red".

Trin 4: Påføring

Jævn påføring er vigtig, fordi tykkelsen af mellemlaget kan påvirke slutresultatet drastisk. F.eks. medfører dobbelte oversprøjtningen ved slutningen af pistolens bevægelse områder med store farveforskelle, især hvis de gentages ved tre eller flere påføringer af mellemlag. Forskudte start/stop-positioner mindsker sandsynligheden for zebrastriber, især når hele siden af bilen bliver lakeret.

Bemærk: Både bundfarve og mellemlag skal påføres som normale lukkede lag. Husk også at udbedre eventuelle fejl eller indeslutninger i bundfarven før påføring af mellemlaget, fordi de ofte er synlige gennem det transparente lag.

Trin 5: Sammensprøjtning – bundfarve

Hemmeligheden ligger i præcis og glidende sammensprøjtning af både bundfarve og mellemlag inden for et givent område. Hvis der påføres en vådt-i-vådt primer, skal den også sammensprøjtes ind på de tilstødende paneler. Hvis det er nødvendigt med tre mellemlag for at sikre farvematchning, skal basefarven sammensprøjtes i tre faser. Mentalt skal panelet opdeles i 5-6 lige store dele og bundfarven sprøjtes i den første del. Anvend omvendte sammensprøjtnings-teknikker til at styre sprøjtestøvet og forhindre, at dråber bliver trykket ud til enden af panelet. Når processen udføres korrekt, opnås en meget blød og gradvis overgang fra bundfarven til den eksisterende farve, hvilket er nøglen til succes ved sammensprøjtning af en 3-lags lakering.

Sammensprøjtning af tre-lags lakeringer

Trin 6: Sammensprøjtning – mellemlag

Det er meget nemmere at sammensprøjte mellemlaget, da konventionelle sammensprøjtnings-teknikker kan anvendes. Præcision er dog stadig vigtig. Det første lag føres til enden af den første del med sammensprøjtet basefarve, det andet lag til enden af den anden del, og det tredje til enden af den tredje del. Brug en tack-rag til at aftørre bagsiden af området mellem alle lag for at fjerne oversprøjtning og undgå profilering efter påføring af klarlakken. Vær omhyggelig med at undgå, at mellemlagets filmtykkelse bliver alt for stor, da det er hovedårsagen til, at sammensprøjtnings kanten bliver mørkere. Bundfarvens filmtykkelse bliver ofte stor ved 3-lags påføringer. Det er derfor vigtigt, at der er ekstra lang afluftningstid før påføring af den specificerede PPG klarlak for at forhindre, at opløsningsmiddel bliver indespærret og forårsager problemer med holdbarheden.

Uddannelse

Hvis du aldrig tidligere har arbejdet med reparation af 3-lags lakeringer, kan procedurerne i denne artikel virke komplicerede. Det anbefales, at du foretager en test og opbygger dine færdigheder og din erfaring, før du forsøger at udføre en "rigtig" opgave i værkstedet – det er meget mere omkostningseffektivt og mindre stressende end at vente, indtil en fejltagelse medfører, at arbejdet skal laves om. Det er nemt at få kyndig vejledning og en vis praktisk erfaring med 3-lags reparationsprocessen – du skal bare kontakte din lokale PPG-tekniker. PPG afholder desuden jævnligt kurser i 3-lags reparationer som en del af kurset Master Applicator III i vores Nordic Training Center i København.